انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران به عنوان تعاونی برتر استان مرکزی در سال ۱۴۰۰

انتخاب شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران به عنوان تعاونی برتر استان مرکزی در سال ۱۴۰۰

در سال جاری شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران برای چندمین سال متوالی به عنوان تعاونی نمونه استانی در استان مرکزی شناخته شد و موفق به دریافت لوح تقدیر و نشان مربوطه طی جلسه ای مورخ ۲۴شهریور ماه گردید. در این مراسم مدیرکل محترم تعاون، ضمن ارج نهادن به خدمات و موفقیت های این تعاونی،نشان فوق را طی مراسمی به مدیرعمل شرکت اهدا کرد.