بازدید مدیران و پرسنل پخش سراسری محصولات غذایی برتر شعبه بابل

در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ مدیران و پرسنل پخش سراسری محصولات غذایی برتر شعبه بابل جهت بازدید از کارخانجات برتر با حضور مدیریت محترم عامل حضور به هم رساندند . در ابتدای بازدید،توضیحات کلی در خصوص تاریخچه شرکت نویدکاران و مراحل رشد و توسعه آن ارائه شد و در ادامه بازدید کاملی از خطوط مختلف سالن تولید ، تأسیسات، آزمایشگاهای مربوطه و  قسمتهای جانبی کارخانه شماره یک و دو انجام شد. همچنین طی نشستی با حضور مدیر عامل محترم مجموعه روند فعالیت های شعبه بابل مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در این نشست مدیران ارشد شرکت پیرامون دستاوردها، توانمندی ها و برنامه های آتی شرکت به سخنرانی پرداختند.