بازگشایی شعبه اهواز

در جهت بهبود سرویس دهی هرچه بهتر به مشتریان عزیز؛ شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران(محصولات برتر)؛ هفدهمین شعبه خود را در استان خوزستان افتتاح نمود.

شعبه جدید پیش از این در قالب نمایندگی با شرکت برتر همکاری داشته است ؛ لکن با توجه به سیاست های سازمان و نیز در جهت بهبود هرچه بیشتر در حوزه پخش و سرویس دهی بهتر به مشتریان عزیز این اقدام صورت پذیرفته شده است.