2نوروز
slider tejari
slider-babycorn
slider-soup
previous arrow
next arrow
47b2355357
a8082a1bed
c45aeda9d6
mobile tejari45
previous arrow
next arrow

مقاصد صادراتی

یتیمچه

بادمجان                                          ۴ تا ۵ عدد متوسط پیاز                                               ۱ عدد سیر                                            ۳ حبه سیب زمینی                                     ۱ عدد گوجه فرنگی                                   ۴ عدد

ادامه مطلب »

برتر در یک نگاه

اخبار

آشپزی به سبک برتر

یتیمچه

بادمجان                                          ۴ تا ۵ عدد متوسط پیاز                                               ۱ عدد سیر                                            ۳ حبه سیب زمینی                                     ۱ عدد گوجه فرنگی                                   ۴ عدد

ادامه مطلب »

فیلم صنعتی