دفتر مرکزی تهران

آدرس: تهران ، بلوار آفریقا بلوار آرش شرقی بعد از زیرگذر پلاک 10

کدپستی : 1919865775

فکس : ۸۸۳۴۴۵۴۰-۰۲۱

info@bartar-co.com

صدای مشتری : 59167000-۰۲۱ | تلگرام: ۰۹۰۳۱۱۱۳۳۴۳

فروشگاه آنلاین : ۸۸۷۳۴۷۳۷-۰۲۱

صادرات : ۰۹۱۲۷۱۸۷۱۲۳

کارخانه ۱

کیلومتر ۷۰ جاده قدیم تهران - ساوه ، پرندک، شهرک صنعتی پرندک ، قطعه ۷۰

کدپستی : ۳۷۷۱۶۳۳۹۹۵

۰۸۶۴-۵۲۸۲۹۶۷

فکس : 5284032-0864

info@bartar-co.com

صدای مشتری : 59167000-۰۲۱

کارخانه ۲

کیلومتر ۷۰ جاده قدیم تهران - ساوه ، شهرک صنعتی پرندک ، قطعه ۷۷

کدپستی : ۳۷۷۱۶۳۳۹۹۵

۰۸۶۴-۵۲۸۴۳۰۵

فکس : ۴۵۲۸۴۳۰۵-۰۸۶

info@bartar-co.com

صدای مشتری : 59167000-۰۲۱