اخذ نشان تعالی HSE

اخذ نشان تعالی HSE

برگی دیگر از دفتر افتخارات شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران کارخانه شماره ۲

اخذ تقدیرنامه نشان تعالی HSE  بعنوان جامع ترین وسخت گیرانه ترین طرح ملی توسعه یافته در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست در نخستین سال حضور در طرح مذکور (۱۳۹۷) به لطف پروردگار و همت و تلاش تمامی همکاران عزیز محقق شد.