افتتاح شعبه پخش کرمانشاه

در جهت بهبود سرویس دهی هرچه بهتر به مشتریان عزیز؛ شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران (محصولات برتر)؛ هجدهمین شعبه خود را در استان کرمانشاه افتتاح نمود.

شعبه کرمانشاه پیش از این در قالب نمایندگی با شرکت برتر همکاری داشته است ؛ لکن با توجه به سیاست های سازمان و نیز در جهت بهبود هرچه بیشتر در حوزه پخش و سرویس دهی بهتر به مشتریان عزیز این اقدام صورت پذیرفته شده است