انتخاب شرکت برتر به عنوان کارآفرین برتر از نظر رشد تعداد کارکنان

شرکت محصولات غذایی برتر در سال ۱۳۹۵ موفق به رشد قابل توجه از نظر تعداد بیمه شدگان و شاغلین خود شد. به همین جهت در مراسمی از مدیریت شرکت تقدیر بعمل امده و لوح تقدیر از جانب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه برتر اهدا شد.