در ماه گذشته مدیریت مجموعه غذایی برتر در طی سفر خود به کشور کانادا از نمایندگی عرضه محصولات برتر در کانادا بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان عرضه محصولات برتر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کانادا قرار گرفتند. در حال حاضر محصولات برتر در کلیه فروشگاه‌های ایرانی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر عرضه می‌شوند:
فروشگاه Fresh Co: این فروشگاه ۹۸ شعبه داشته و از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح کشور کانادا به حساب می‌آید.
فروشگاه Food Basics: این فروشگاه ۳۰۰ شعبه در استان انتاریو کانادا داشته و از فروشگاه‌های معتبر زنجیره‌ای کانادا به حساب می‌آید