بازدید مدیرعامل محصولات غذایی برتر از شعبه پخش سراسری تبریز

بازدید مدیرعامل محصولات غذایی برتر از شعبه پخش سراسری تبریز

در روز سه شنبه مورخ ۸تیرماه سال جاری مدیرعامل شرکت طی بازدیدی از شعبه پخش سراسری محصولات غذایی برتر در تبریز در جمع صمیمی همکاران حضور یافت  و با ارائه ی توضیحاتی راجع به روند فعالیت های جاری شرکت ،برنامه های آتی سازمان را تشریح کرد.در این جلسه مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از مدیریت جدید شعبه و همکاران،چشم اندازهای پیش روی سازمان را تشریح  و اهداف مورد نظر سازمان برای شعبه تبریز را یادآور شد.این جلسه که تا پاسی از شب ادامه داشت از نظر سازمان مثبت ارزیابی شد.