بازدید مدیر عامل محترم از شعبه شیراز

در تاريخ ۸ اسفندماه سال جاری در سالن برليان هتل اليزه شیراز مدير عامل محترم جناب آقای فهيمي پور، قائم مقام مدير عامل آقاي مهندس مازندرانيان و مديريت محترم شعب جناب لاهوتي در نشستي صميمانه با كليه پرسنل شعبه شیراز به گفتگو نشستند.

در اين نشست مديريت محترم شعب جناب لاهوتي گزارشي از عملكرد شعبه شيراز از ابتداي راه اندازي در سال ٩٢ تا به امروز ارائه نمودند و با داده هاي آماري به مقايسه ي بخش هاي مختلف فروش پرداختند كه جاي تقدير و تشكر دارد.جناب مهندس مازندرانيان ضمن تشكر از كليه پرسنلي كه در تحقق اهداف شعبه و شركت گام برداشته اند راهكار هايي در خصوص چگونگي بهينه شدن درصد هاي فروش مويرگي و غير مويرگي ارائه نمودند. مديریت محترم عامل جناب فهيمي پور ضمن تشریح عملکرد شرکت و اهداف اینده سازمان به پاس تلاش پرسنل شعبه شيراز با تقدیم لوح ياد بود و جوائزي دیگر جلسه را به پایان رساندند .

ايشان از كليه پرسنل بابت حضور موفق و گام نهادن در جهت أهداف عالي شركت نويدكاران  تقدير و تشكر كردند.