بازدید معاونت بازرگانی فروشگاه های شهروند

معاونت محترم بازرگانی فروشگاه های زنجیره ای شهروند روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه ماه سال جاری ازکارخانجات محصولات غذایی برتر بازدید فرمودند. در این بازدید که جمعی از مدیران و کارشناسان فروشگاه های زنجیره ای شهروند نیز سرکار خانم توانا را همراهی می کردند، از آخرین دستاوردهای تولیدات غذایی، توانمندی ها و ظرفیت های موجود در شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران، بازدید به عمل آورند. خانم توانا در این دیدار با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی، حمایت همه جانبه شهروند را در جهت تقویت بنیه تولید ملی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت از کالای ایرانی را امری ضروری دانست. در این بازدید مدیرعامل محترم شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران جناب آقای فهیمی پور نیز پیرامون دستاوردها، توانمندی ها و برنامه های آتی شرکت به مدعوین توضیحاتی ارائه نمودند