بازدید هیئت عالی رتبه سفارت مالزی و مدیران اتاق بازرگانی استان مرکزی از شرکت نویدکاران

بازدید هیئت عالی رتبه سفارت مالزی و مدیران اتاق بازرگانی استان مرکزی از شرکت نویدکاران

در تاریخ ۲۸ شهریورماه سال جاری به دعوت رسمی اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی اراک، آقای محمد نظام حلیمی، کاردار محترم سفارت مالزی در ایران به همراه رایزن اقتصادی سفارت آقای حشام الدین محمد اسفار در سفری به استان مرکزی برای آشنایی با ظرفیت و توانمندی های واحدهای تولیدی صنعتی استان مرکزی از مجموعه کارخانه های برتر بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که دبیرکل و تعدادی از مدیران محترم اتاق بازرگانی اراک هم حضور داشتند، این هیئت ضمن آشنایی با ظرفیت های تولیدی و صادراتی این شرکت، در جریان چگونگی شکل گیری و فرایند توسعه فعالیت ها و اقدامات در جریان این شرکت برای افزایش ظرفیت های تولیدی و صادرات قرار گرفتند. این شرکت امیدوار است در تعاملات با سفارت محترم مالزی، تجار این کشور ظرفیت های سرمایه گذاری مشترک برای تولید محصولات جدید مورد توجه قرار گیرد.