دراژه شکلاتی نخودچی و کشمش

شکلات : ۱/۲ پیمانه

نخودچی و کشمش: ۱ بسته

شکلات را ذوب می کنیم ونخودچی و کشمش را به آن اضافه می کنیم. نخودچی و کشمش های شکلاتی را روی کاغذ پهن کنید و صبر کنید تا شکلات سفت بشه.