شکلات : 1/2 پیمانه

نخودچی و کشمش: 1 بسته

شکلات را ذوب می کنیم ونخودچی و کشمش را به آن اضافه می کنیم. نخودچی و کشمش های شکلاتی را روی کاغذ پهن کنید و صبر کنید تا شکلات سفت بشه.