سمینار فروش سال ۹۶ به میزبانی شعبه مازندران

در راستای طرح توسعه و همسان سازی دیدگاه ها و راهکار های شعب فروش با سیاست های بلند مدت شرکت، همه ساله سمیناری برای این منظور به میزبانی یکی از شعب برگزار می شود .

امسال هم این سمینار به میزبانی شعبه مازندران در هتل میزبان شهر بابلسر انجام گرفت.

در این گردهمایی ۲ روزه مدیران ارشد سازمان به همراه کلیه مدیران شعب و دپارتمان مارکتینگ حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها و ارائه گزارش های خود پرداختند و در نهایت به یک جمع بندی نهایی جهت حرکت بهینه در راستای سیاست های کلان شرکت دست یافتند.

به امید خدمات رسانی به کلیه مردمان عزیز سراسر نقاط کشورمان.