شربت گل زعفران
تخم شربتی
یخ خرد شده
گل پنیرک
تخم شربتی را با اب جوش به مدت 1 ساعت خیس می کنیم و یک تکه یخ هم به ان اضافه می کنیم
یخ خرد شده، شربت گل زعفران و بعد تخم شربتی ها رو به لیوان اضافه می کنیم .
گل پنیرک را با یک لیوان اب یخ در لیوان فرنچ پرس می ریزیم تا رنگ بده و بعد به لیوان شربت اضافه می کنیم .