شروع تولید آزمایشی محصولات در فاز دوم کارخانجات صنایع غذایی برتر

فاز دوم توسعه کارخانجات برتر از اواسط سال ۱۳۹۴ با هدف افزایش نظارت بر تولید محصولات خارج از کارخانه و افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام شده در دستور کار قرار گرفت. خرید سوله و مناسب سازی آن و همچنین خرید و نصب تجهیزات و ماشین آلات در مدت ۲۴ ماه انجام و در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تولید آزمایشی کارخانه با استارت خط تولید ترشیجات آغاز شد.

جشن افتتاحیه رسمی کارخانه مقارن با هفته دولت در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ با حضور مقام های کشوری و استانی برگزار خواهد شد.