طرح توسعه ۳ کارخانه نویدکاران

از ابتدای اسفندماه سال جاری پروژه طرح توسعه ۳ کارخانه نویدکاران در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع آغاز شد. این پروژه در سه فاز شامل، ۳۵۰۰ متر مربع انبار مرکزی و دو سالن تولید هر یک به متراژ ۴۲۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد و کارخانه شماره یک نویدکاران به طرح توسعه کارخانه ۳ منتقل و فضاهای کارخانه شماره یک برای توسعه و تجمیع کارخانه شماره دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.