دسته: ترشیجات و شوریجات

مرتب سازی بر اساس

فیلتر قیمت

10%
برگ مو شور ۶۷۰ گرم
۲۶۰,۸۲۰ ریال
10%
ترشی سیرگل و سیر حبه ۶۷۰گ
۳۹۱,۸۶۰ ریال
10%
ترشی فلفل سبز ۶۷۰ گرم
۲۳۸,۵۰۰ ریال
10%
ترشی مخلوط بادمجان ۶۷۰گ
۲۲۵,۰۰۰ ریال
10%
ترشی مخلوط ساده ۶۷۰گ
۲۵۵,۰۶۰ ریال
10%
ترشی آلبالو ۶۷۰ گ
۴۷۱,۱۵۰ ریال
10%
ترشی بندری ۶۷۰ گرم
۲۵۹,۶۵۰ ریال
10%
ترشی سیر مروارید ۶۷۰ گ
۴۴۵,۸۶۰ ریال
10%
ترشی فلفل بیور ۶۰۰ گرمی
۳۰۶,۰۰۰ ریال
10%
ترشی لیته ۶۷۰ گرم
۲۶۳,۱۶۰ ریال
10%
ترشی مخلوط انبه ۴۶۰ گرم
۴۳۴,۳۴۰ ریال
10%
ترشی مخلوط قارچ ۶۷۰ گ
۴۳۸,۹۳۰ ریال
10%
ترشی مکزیکی ۴۶۰ گرم
۳۵۸,۵۶۰ ریال
10%
ترشی هالوپینو ۲۴۰ گ
۱۲۹,۸۷۰ ریال
10%
ترشی یونانی ۴۶۰ گرم
۶۲۶,۳۱۰ ریال
10%
خیارشور درجه یک ۶۷۰گ
۳۵۶,۲۲۰ ریال
10%
خیارشور ممتاز ۶۷۰ گ
۴۱۲,۵۶۰ ریال
10%
زیتون شور ۷۰۰ گ
۷۷۲,۲۰۰ ریال
10%
زیتون شوردرشت با هسته ۷۰۰ گ
۸۹۶,۳۱۰ ریال
10%
شور مخلوط ۶۷۰ گ
۲۵۵,۰۶۰ ریال