دسته: حبوبات

مرتب سازی بر اساس

فیلتر قیمت

10%
عدس ۴۵۰گ
۳۶۰,۰۰۰ ریال
10%
عدس ۹۰۰گ
۶۵۲,۰۵۰ ریال
10%
عدس دال۴۵۰گ
۲۸۹,۲۶۰ ریال
10%
عدس دال۹۰۰گ
۵۵۱,۰۷۰ ریال
10%
عدس ریز ۹۰۰ گ
۶۰۷,۷۷۰ ریال
10%
لپه باقلا زرد۴۵۰گ
۲۳۸,۳۲۰ ریال
10%
لپه تبریزی۴۵۰گ
۳۳۹,۰۳۰ ریال
10%
لپه تبریزی۹۰۰گ
۶۵۲,۰۵۰ ریال
10%
لپه وارداتی ۹۰۰گ
۴۸۰,۳۳۰ ریال
10%
لوبیا سفید ۴۵۰گ
۲۴۶,۱۵۰ ریال
10%
لوبیا سفید ۹۰۰ گ
۴۶۶,۵۶۰ ریال
10%
لوبیا قرمز۴۵۰گ جگری
۳۶,۴۵۰ ریال
10%
لوبیا قرمز۹۰۰گ جگری
۷۰۲,۰۰۰ ریال
10%
ماش ۹۰۰گ
۵۳۶,۰۴۰ ریال
10%
ماش۴۵۰گ
۲۸۱,۴۳۰ ریال
10%
نخود۹۰۰گ
۷۰۰,۱۱۰ ریال