غذاهای پیشنهادی با این محصول

سبزي پلو 70 گ

سبزي پلو 70 گ

۲۱۸,۷۰۰ ریال

۲۱۸,۷۰۰ ریال

موجود در انبار

موجود در انبار