غذای ایرانی

پلو شوشتری خوزستان

برنج برتر چهار پیمانهروغن به‌میزان‌کافیپیاز یک عددفیله‌مرغ نیم‌کیلونمک‌و‌فلفل به‌میزان‌کافیزعفران به‌میزان‌دلخواهآب نصف‌پیمانهشویدتازه یک‌پیمانهلوبیا‌چشم‌بلبلی دو پیمانهکره به‌میزان‌دلخواه طرز‌ تهیه:اول کف یک ماهیتابه روغن میریزیم و پیاز هارو

ادامه مطلب »