شیراز

گل‌کلم‌ پلو شیرازی

مواد لازم:گل‌کلم نیم کیلوپیاز رنده شده ۲عددگوشت چرخ کرده ۱۵۰گرمآرد نخودچی برتر ۲ ق.غنمک و فلفل به میزان کافیروغن به

تبریز

کوکو لوبیاسبز تبریزی

مواد اولیه:سیب‌زمینی خردشده ۱عددپیاز خردشده ۱عددسیر خردشده ۴حبهگوشت چرخ‌کرده ۱۰۰گرمهویج رنده‌شده ۱عدددارچین برتر به مقدارلازمنمک‌و‌فلفل به مقدارلازمکنسرو لوبیاسبز برتر ۱عددآرد

کوکوسبزی

پودر کوکوسبزی برتر ۱عددآب ۲پیمانهتخم‌مرغ ۴عددروغن به میزان کافی طرز تهیه:اول داخل یک کاسه پودر کوکوسبزی برتر رو می‌ریزیم ،بعدش

شیراز

آلبالو پلو شیرازی

مواد لازم:آلبالو بدون هسته ۱۰۰گرمشکر به‌مقدار لازمخلال پسته برتر به مقدارلازمخلال بادام‌ برتر به مقدارلازمروغن به مقدار لازمبرنج برتر دوپیمانهزعفران

خوزستان

پلو شوشتری خوزستان

برنج برتر چهار پیمانهروغن به‌میزان‌کافیپیاز یک عددفیله‌مرغ نیم‌کیلونمک‌و‌فلفل به‌میزان‌کافیزعفران به‌میزان‌دلخواهآب نصف‌پیمانهشویدتازه یک‌پیمانهلوبیا‌چشم‌بلبلی دو پیمانهکره به‌میزان‌دلخواه طرز‌ تهیه:اول کف یک ماهیتابه

تبریز

کوکو سیب و کدو تبریزی

مواد لازم:کدوسبز(رنده‌شده) ۲عددهویج(رنده‌شده) ۲عددپیاز(رنده‌شده) ۱عددجعفری‌وشوید(خردشده) ۱پیمانهپودر چیلی ۱ ق.چبکینگ‌پودر برتر ۱ق.چنعناع‌خشک برتر ۱ق.غروغن‌زیتون برتر نصف پیمانهنمک‌و‌فلفل به‌میزان‌کافیسیب‌زمینی(رنده‌شده) ۱عددتخم‌مرغ ۴عددآرد نصف‌پیمانهروغن

اصفهان

کله جوش اصفهانی

روغن به‌ مقدار لازمپیاز خردشده ۱عددنمک‌و‌زردچوبه به‌مقدارلازمگردو برتر نصف پیمانهنعناع‌خشک برتر ۳ ق.غآب ۱لیوانکشک برتر ۱پیمانه طرز تهیه:اول داخل یک

شیراز

کوفته آلو شیرازی

مواد لازم:گوشت چرخ‌کرده ۴۰۰گرمپیاز ۲عددبرنج پخته‌شده ۱پیمانهسبزی‌معطر ۱۰۰گرمتخم‌مرغ ۲عددشویدخشک برتر به‌میزان‌لازمنمک‌و‌فلفل به‌میزان‌کافیادویه‌کاری برتر به‌میزان‌کافیزیره‌سبز برتر به‌میزان‌دلخواهآلوبخارا برتر ۱۰۰گرمروغن به‌میزان‌کافیزردچوبه به‌میزان‌کافیرب‌گوجه‌فرنگی

خراسان

اشکنه خراسانی

مواد لازم:روغن به‌میزان کافیپیاز ۱عددزردچوبه برتر به‌میزان‌کافیرب‌گوجه‌فرنگی برتر ۱ ق.غنمک‌فلفل به‌میزان‌کافیسیب‌زمینی خردشده ۲عددشنبلیله خشک‌شده ۱ق.غآردگندم برتر ۲ق.غآب ۳لیوانتخم‌مرغ ۴عدد طرز

شیراز

آش انار شیرازی

روغن به‌میزان‌کافیپیاز ۱عددسیر ۲ حبهسبزی‌آش ۴۰۰گرمگلپر ۱ ق.چنخود پخته‌شده ۱پیمانهبرنج ۲پیمانهآب انار ۴لیوانآب ۲پیمانهنمک‌و‌فلفل به‌میزان‌دلخواهرب‌انار ۲ ق.غ طرز تهیه:اول‌ پیاز

گیلان

کوفته انار گیلانی

مواد‌لازم:گوشت‌چرخ‌کرده نیم‌کیلوگردو آسیاب‌شده نصف‌پیمانهپیاز ۲عددمرزه‌ خردشده ۱ ق.غرب‌انار برتر نصف‌پیمانهآرد‌نخودچی برتر ۱ ق.غزردچوبه برتر ۱ق.غنمک‌و‌فلفل به‌میزان‌کافیانار به‌میزان‌لازمروغن به‌میزان‌کافیرب‌گوجه‌فرنگی برتر ۲ق.غآب‌انار

کوکو ذرت

مواد لازم:آرد سفید نصف‌پیمانهبکینگ‌پودر برتر ۱/۳ ق.چتخم‌مرغ ۱عددآویشن برتر به‌میزان‌دلخواهنمک‌و‌فلفل به‌میزان‌دلخواهشیر ۵ق.غکنسرو ذرت‌شیرین برتر ۱پیمانهفلفل‌دلمه‌ای ۱/۳ پیمانهجعفری و پیاز(خردشده) ۱پیمانهروغن